Gryningen

Kontakt:

Nya Borgåvägen 149
00890 Helsingfors, –stersundom
Telefon (09) 877 7759
Email info(at)gryningen.fi
Anmälningsblankett
stanna vidare

Verksamhet

Steiner inspirerad lekskola
Verksamhetens målsättning är att barnen får möjlighet att utveckla sin egen individualitet i samspel med andra.
De får i lugn och ro utvecklas till fria och harmoniska individer

Rytmen

Vardagen rytmiskt uppbyggd
Detta innebär att varje dag har ett visst mönster och en viss uppgift, samt att vi följer både naturens och årets rytm i vår verksamhet. Under årets gång förändras aktiviteterna.

Om lekskolan

Steinerpedagogikens principer
Vår utgångspunkt är barnets naturliga förmåga att efterlikna. Pedagogerna fungerar som förebilder, värda för barnen att ta efter. Ett förhållningssätt som det här stimulerar barnen, ger dem trygghet och ro.